7 استاد
1840 دقیقه آموزش
84 دانشجو
23 دوره آموزشی

پربازدیدترین دوره های رسانه کسب و کار دوست خوب

این دوره ها، محصولاتی صوتی و یا تصویری هستند که مستقیما از دوره حضوری ضبط شده اند که بصورت مجازی قابل استفاده هسنتد. در اینصورت شما نیازی به حضور در کلاس نخواهید داشت و محتوا را با همان کیفیت همیشه در اختیار دارید.

جدیدترین دوره های رسانه کسب و کار دوست خوب

جدیدترین محصولاتی صوتی و یا تصویری  که مستقیما از دوره حضوری ضبط شده اند که بصورت مجازی قابل استفاده هسنتد.

رشد و توسعه فردی چیزی است که همه شما مدام به آن نیاز دارید. هیچ استثنایی در کـار نیست البته همه افراد هم فکر می کردند در این مسیر در حال قدم بـرداشتن هستند در حالی که گاهـی اوقات و در برخی از موارد فرسنگ ها از جاده ای که باید در آن قرار بگیرند دور هستند. واقعیت این است که برای موفقیت و ارتقای سطح زندگی شخصی واجتماعی خود نیاز به برنامه ریزی دارید کافی است این تلنگر را به خـود بزنید که هیچ شخصی در زندگی عامدانه به سمـت تنبلی،حماقت، اضافه وزن، ورشکستگی نمی رود. بلکه همه اینه ا نتیجه مـستقیم برنامه ریزی نکردن برای حرکت درمسیر توسعه فردی است

مهردادبائیان    .
موسس و مدیرعامل

پلن های اشتراکی

اشتراک یکساله

یکساله

1,470,000 تومان

اشتراک یکساله

50 درصد شارژ رایگان

3 سـاعت مـشـاوره ی رایـگان

به همراه دومربی کسب وکار

اشتراک شش ماهه

شش ماهه

810,000 تومان

اشتراک شش ماهه

50 درصد شارژ رایگان

2 ساعت مشاوره ی رایگان

به همراه یک مربی کسب و کار

اشتراک سه ماهه

سه ماهه

430,000 تومان

اشتراک سه ماهه

50 درصد شارژ رایگان

1 ساعت مشاوره ی رایگان

.

اساتید

آخرین مقالات بلاگ کسب و کار دوست خوب

مورد اعتماد برندهای معتبر